בקשה להצעת מחיר

  ????? 
??????? ????????                        
???"?????????????
LEADED BRASSCuZn39Pb3C38500CW614NCZ121
CuZn40Pb2C37700CW617NCZ122
CuZn36Pb3C36000CW603NCZ124
CuZn37Pb2C35300CW606NCZ131
NAVAL BRASSCuZn39Sn1C46400CW719RCZ133
CuZn36Pb2Sn1C48500CW711RCZ134
DZRCuZn36Pb2AsC353300CW602NCZ132
MANGANESE BRASSCuZn36Pb2Mn2SiC67300  
CuZn37Mn3AL2PbSiC67400CW713RCZ135
CuZn39SnFeC67500  
CuZn40Mn1Pb1FeSnC67600CW722RCZ115
CuZn35Ni3Mn2ALPb CW710R 
ALUMUNIUM BRONZECuAI10Ni5Fe4C63000CW307GCA104
 AMS 4640  
CuAI10Fe3Mn2 CW306G 
CuAI9Fe3C62300  
CuAI11Fe3C62400  
CuAI7SI2C64200CW302G 
CuZn14Si4C69430  
CuAI10Fe3C95400CC331GAB1
CuAI10Fe5Ni5C95500CC333GAB2
CuAI11Fe5Ni6 CC334G 
PHOSPHOR BRONZECuSn5C51000CW451KPB102
CUPb4Sn4Sn4CS4400CW456K 
CuSn12C90700CC483KPB1
Cu87Sn12Ni2C91700CC484KCT2
LEADED/TIN BRONZECUSn10Pb2C92700CC482KPB4
CuPb9Sn5Zn1C93500CC494KLB4
CuPb10Sn10C93700CC495KLB2
CuPb15Sn7C93800CC496KLB1
CuPb20Sn5C94100CC497KLB5
LEADED BRONZE   GUN METALCuSn10Zn2C90500 G1
CuSn5Zn5Pb5C83600CC491KLG2
CuSn3Zn9Pb7C84400CC490KLG1
CuSn6Zn4Pb2C92200 LG3
CuSn7Zn2Pb3C92400CC492LG4
CuSn7Zn3Pb7C93200CC493K 
SPECIAL BRASSCuZn34AI2Mn3Fe1 CC764S 
CuZn25AI5Mn4Fe3C86200CC762SHTB3
CuZn32AI2Mn2Fe1C86700CC7635SHTB1