בקשה להצעת מחיר

IMG_1270

ASTM

C35300 High Leaded Brass 3/8″ – 2″
C48500 Naval brass
C67600 Manganese Bronze 3/8″ – 2″
C67500 Manganese Bronze 3/8″ – 2″
C67400 Manganese Bronze 3/8″ – 2″
C46400 Naval brass 3/8″ – 2″
C67300 Manganese Bronze 3/8″ – 2″
C35330 D.Z.R 3/8″ – 2″
C38500 Architectural Bronze 3/8″ – 2″
C36000 Free Cutting Brass 3/8″ – 2″
C37700 Forging Brass 3/8″ – 2″

EN