בקשה להצעת מחיר

IMG_1270

ASTM

EN

ASTM

C35300 High Leaded Brass 3/8″ – 2″
C48500 Naval brass
C67600 Manganese Bronze 3/8″ – 2″
C67500 Manganese Bronze 3/8″ – 2″
C67400 Manganese Bronze 3/8″ – 2″
C46400 Naval brass 3/8″ – 2″
C67300 Manganese Bronze 3/8″ – 2″
C35330 D.Z.R 3/8″ – 2″
C38500 Architectural Bronze 3/8″ – 2″
C36000 Free Cutting Brass 3/8″ – 2″
C37700 Forging Brass 3/8″ – 2″

EN

CW603N Copper- Zinc- Lead 10mm – 55mm
CW722R Complex Copper- Zinc 10mm – 55mm
CW719R Complex Copper- Zinc 10mm – 55mm
CW711R Complex Copper- Zinc 10mm – 55mm
CW511L Copper- Zinc 10mm – 55mm
CW510L Copper- Zinc 10mm – 55mm
CW509L Copper- Zinc 10mm – 55mm
CW601N Copper- Zinc- Lead 10mm – 55mm
CW617N Copper- Zinc- Lead 10mm – 55mm
CW602N Copper- Zinc- Lead 10mm – 55mm
CW614N Copper- Zinc- Lead 10mm – 55mm
CW713R Complex Copper- Zinc 10mm – 55mm
CW710R Complex Copper- Zinc 10mm – 55mm