בקשה להצעת מחיר

20151019_141503

ASTM

EN

CC499K Copper-Tin-Lead Up to 153mm
CC484K Copper- Tin Up to 153mm
CC763S Copper- Zinc Up to 153mm
CC764S Copper- Zinc Up to 153mm
CC762S Copper- Zinc Up to 153mm
CC481K Copper- Tin Up to 153mm
CC334G Nickel Aluminum Bronze Up to 153mm
CC491K Copper-Tin-Lead Up to 153mm
CC490K Copper-Tin-Lead Up to 153mm
CC492K Copper-Tin-Lead Up to 153mm
CC496K Copper-Tin-Lead Up to 153mm
CC497K Copper-Tin-Lead Up to 153mm
CC482K Copper- Tin Up to 153mm
CC331G Aluminum Bronze Up to 153mm
CC333G Nickel Aluminum Bronze Up to 153mm
CC495K Copper-Tin-Lead Up to 153mm
CC493K Copper-Tin-Lead Up to 153mm
CC483K Copper- Tin Up to 153mm

ASTM

EN

CW719R Complex Copper- Zinc 10mm – 40mm
CW511L Copper- Zinc 10mm – 40mm
CW510L Copper- Zinc 10mm – 40mm
CW509L Copper- Zinc 10mm – 40mm

ASTM

C35300 High Leaded Brass 3/8″ – 1.5″
C48500 Naval brass
C67600 Manganese Bronze 3/8″ – 1.5″
C67500 Manganese Bronze 3/8″ – 1.5″
C67400 Manganese Bronze 3/8″ – 1.5″
C46400 Naval brass 3/8″ – 1.5″
C67300 Manganese Bronze 3/8″ – 1.5″
C35330 D.Z.R 3/8″ – 1.5″
C38500 Architectural Bronze 3/8″ – 1.5″
C36000 Free Cutting Brass 3/8″ – 1.5″
C37700 Forging Brass 3/8″ – 1.5″

EN

CW603N Copper- Zinc- Lead 10mm – 40mm
CW722R Complex Copper- Zinc 10mm – 40mm
CW719R Complex Copper- Zinc 10mm – 40mm
CW711R Complex Copper- Zinc 10mm – 40mm
CW511L Copper- Zinc 10mm – 40mm
CW510L Copper- Zinc 10mm – 40mm
CW509L Copper- Zinc 10mm – 40mm
CW601N Copper- Zinc- Lead 10mm – 40mm
CW617N Copper- Zinc- Lead 10mm – 40mm
CW602N Copper- Zinc- Lead 10mm – 40mm
CW614N Copper- Zinc- Lead 10mm – 40mm
CW713R Complex Copper- Zinc 10mm – 40mm
CW710R Complex Copper- Zinc 10mm – 40mm