בקשה להצעת מחיר

ASTM

C86300 Leaded Manganese Bronze 1″ – 11 3/4″
C52100 Phosphor bronze 1/2″ – 2 1/2″
C62400 Aluminum Bronze 1/2″ – 3″
C62300 Aluminum Bronze 1/2″ – 3″
C52400 Phosphor bronze 1/2″ – 2 1/2″
C95900 Aluminum Bronze 1″ – 11 3/4″
C95500 Nickel Aluminum Bronze 1″ – 11 3/4″
C95300 Aluminum Bronze 1″ – 11 3/4″
C95200 Aluminum Bronze 1″ – 11 3/4″
C93900 High Leaded Tin Bronze 1/2″ – 11 3/4″
C93800 High Leaded Tin Bronze 1/2″ – 11 3/4″
C93700 High Leaded Tin Bronze 1/2″ – 11 3/4″
C93600 High Leaded Tin Bronze 1/2″ – 11 3/4″
C93500 High Leaded Tin Bronze 1/2″ – 11 3/4″
C93400 High Leaded Tin Bronze 1/2″ – 11 3/4″
C92300 Leaded Tin Bronze 1/2″ – 11 3/4″
C92200 Leaded Tin Bronze 1/2″ – 11 3/4″
C91000 Leaded Tin Bronze 1/2″ – 11 3/4″
C90500 Leaded Tin Bronze 1/2″ – 11 3/4″
C84800 Leaded Semi- Red Brass 1/2″ – 11 3/4″
C84200 Leaded Semi- Red Brass 1/2″ – 11 3/4″
C84400 Leaded Semi- Red Brass 1/2″ – 11 3/4″
C83800 Leaded Red Brass 1/2″ – 11 3/4″
C64200 Aluminum Bronze 1/2″ – 3″
C83600 Leaded Red Brass 1/2″ – 11 3/4″
C90700 Leaded Tin Bronze 1/2″ – 11 3/4″
C95400 Aluminum Bronze 1″ – 11 3/4″
C54400 Phosphor bronze 1/2″ – 2″
C51000 Phosphor bronze 1/2″ – 2 1/2″
C63000 Nickel Aluminum Bronze 1/2″ – 3″
C93200 High Leaded Tin Bronze 1/2″ – 11 3/4″

EN

ASTM

C62400 Aluminum Bronze 1/2″ – 3″
C62300 Aluminum Bronze 1/2″ – 3″
C95900 Aluminum Bronze 1″ – 11 3/4″
C95500 Nickel Aluminum Bronze 1″ – 11 3/4″
C95300 Aluminum Bronze 1″ – 11 3/4″
C95200 Aluminum Bronze 1″ – 11 3/4″
C64200 Aluminum Bronze 1/2″ – 3″
C95400 Aluminum Bronze 1″ – 11 3/4″
C63000 Nickel Aluminum Bronze 1/2″ – 3″

EN

ASTM

C86300 Leaded Manganese Bronze 1″ – 11 3/4″
C95900 Aluminum Bronze 1″ – 11 3/4″
C95500 Nickel Aluminum Bronze 1″ – 11 3/4″
C95300 Aluminum Bronze 1″ – 11 3/4″
C95200 Aluminum Bronze 1″ – 11 3/4″
C64200 Aluminum Bronze 1/2″ – 3″
C46400 Naval brass 3/8″ – 3″
C95400 Aluminum Bronze 1″ – 11 3/4″
C51000 Phosphor bronze 1/2″ – 2 1/2″
C63000 Nickel Aluminum Bronze 1/2″ – 3″

EN

CW719R Complex Copper- Zinc 10mm – 70mm
CW511L Copper- Zinc 10mm – 70mm
CW510L Copper- Zinc 10mm – 70mm
CW509L Copper- Zinc 10mm – 70mm

ASTM

C35300 High Leaded Brass 3/8″ – 3″
C48500 Naval brass 3/8″ – 3″
C67600 Manganese Bronze 3/8″ – 3″
C67500 Manganese Bronze 3/8″ – 3″
C67400 Manganese Bronze 3/8″ – 3″
C46400 Naval brass 3/8″ – 3″
C67300 Manganese Bronze 3/8″ – 3″
C35330 D.Z.R 3/8″ – 3″
C38500 Architectural Bronze 3/8″ – 3″
C36000 Free Cutting Brass 3/8″ – 3″
C37700 Forging Brass 3/8″ – 3″

EN

ASTM

C52100 Phosphor bronze 1/2″ – 2 1/2″
C52400 Phosphor bronze 1/2″ – 2 1/2″
C54400 Phosphor bronze 1/2″ – 2″
C51000 Phosphor bronze 1/2″ – 2 1/2″