בקשה להצעת מחיר

CB483K CuSn12-B Copper- Tin
CC481K CuSn11P-C Copper- Tin
CC482K CuSn11Pb2-C Copper- Tin
CC483K CuSn12-C Copper- Tin
CC484K CuSn12Ni2-C Copper- Tin