בקשה להצעת מחיר

CuAl10Ni5Fe4

CuAl10Ni5Fe4

EN 12163, EN 12165, EN 12167

  • Aerospace
  • Plumbing
  • Marin
  • Industrial

Typical Uses

Industrial
Hydraulic Bushings for Earth Moving Equipment, Corrosion Resistant Articles, Bushings, Bearings, Heat Exchanger Flanges, Heat Exchanger Headers, Tanks, Valve Balls, Structural Members, Pump Shafts, Aircraft Parts, Valve Guides, Plunger Tips, Welded Piping Systems, Balls, Gears, Cams, Pump Parts, Shafting, Condenser Tube for Power Stations and Desalting Units, Valve Seats

Marine
Pump Parts, Bolts, Nuts, Propellers, Ship Propellers

Plumbing
Faucets

מוטות עגולים : 12mm – 100mm
מוטות מלבניים : Up to 102mm W
מוטות משושים : 10mm – 55mm
מוטות מרובעים : 20mm – 90mm
אורך מוט : 3000mm
זמינות מוצר

CW307G

Chemical Composition

(%max, unless shown as range or min)

CuAlFeMnNiPbSiSnZnOthers Total
Min/MaxRem8.5 – 11.03.0 – 5.01.04.0 – 6.00.050.20.10.40.2

Applicable Specifications

*BS EN 12163, BS EN 12165, BS EN 12167

Fabrication Processes

* Forging
* Hot Forming

Fabrication Properties

Joining TechniqueSuitability
SolderingNot Recommended
BrazingFair
Oxyacetylene WeldingNot Recommended
Gas Shielded Arc WeldingGood
Coated Metal Arc WeldingGood
Spot WeldGood
Seam WeldGood
Butt WeldGood
Capacity for Being Cold WorkedPoor
Capacity for Being Hot FormedGood
Forgeability Rating75
Machinability Rating30

Mechanical Properties

Material ConditionNominal Diameter or
Width Across-Flats (mm)
Tensile
Strength
Rm
N/mm2
min.
0.2% Proof
Strength
Rp0.2
N/mm2
approx.
Elongation
A % min.
Hardness HB
FromUp to and includingmin.max.
M1080As Manufactured
R6801080680(480)10
H1701080170210
R7401080740(530)8
H2001080200

Rectangle (BS EN 12167)

Material ConditionRectangular bar thickness (mm)Tensile
Strength
Rm
N/mm2
min.
0.2% Proof
Strength
Rp0.2
N/mm2
approx.
Elongation
A % approx.
Hardness
HB min.
OverUp to and
Including
MAllAs Munufactured
R7006700(450)(10)
H1806180
R600660600(350)(12)
H160660160

Physical Properties

US CustomaryMetric
Melting Point – Liquidus1930 F1054 C
Melting Point – Solidus1895 F1035 C
Density0.274 lb/in3 at 68 F7.58 gm/cm3 at 20 C
Specific Gravity7.587.58
Electrical Resistivity116.0 ohms-cmil/ft at 68 F19.28 microhm-cm at 20 C
Electrical Conductivity7 %IACS at 68 F0.041 MegaSiemens/cm at 20 C
Thermal Conductivity22.6 Btu · ft/(hr · ft2·°F) at 68 F39.1 W/m ·°K at 20 C
Coefficient of Thermal Expansion9.0·10-6 per °F (68-572 F)16.2·10-6 per °C (20-300 C)
Specific Heat Capacity0.09 Btu/lb/°F at 68 F377.1 J/kg · °K at 20 C
Modulus of Elasticity in Tension17500 ksi121000 MPa
Modulus of Rigidity6400 ksi44130 MPa