בקשה להצעת מחיר

ELI_5807small ingot

מטילים בטכנולוגיית יציקה מתמשכת עולים פחות, קלים ונקיים יותר לקוקילות או יציקות לחץ