בקשה להצעת מחיר

ASTM

EN

ASTM

C52100 Phosphor bronze 10ft – 12ft
C52400 Phosphor bronze 10ft – 12ft
C54400 Phosphor bronze 10ft – 12ft
C51000 Phosphor bronze 10ft – 12ft